profiel

Rob van der Poel


robvanderpoel
Bekijk mijn profiel

agenda
  twitter

  Kruimeltjes van aandachtige betrokkenheid: ‘Ze overrompelt me enigszins met haar waterval aan enthousiasme en vriendelijkheid’ nivoz.nl/nl/kruimeltjes…

  Ongeveer 5 uur geleden op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via Hootsuite Inc.

  facebook
  Onderwijsavonden 2017-2018 staan in teken van begrip volwassenheid

  Ook voor komend schooljaar heeft stichting NIVOZ – onder meer initiator van platform hetkind – kans gezien een inspirerende reeks van zeven Onderwijsavonden te agenderen. Ze staan in het teken van het begrip volwassenheid, ons jaarthema. Een verkenning van dat begrip biedt een mogelijke ingang om jouw pedagogische opdracht handen en voeten te geven en verder in praktijksituaties te concretiseren. Vrijwel elke maand ontvangen we in theater Maitland een gerespecteerd spreker, waarvan u hieronder de namen en korte biografie kunt lezen. Als u kaarten wilt bestellen, dan kan dat via onderstaand formulier.

  In de voorbije schooljaren heeft NIVOZ een groot aantal gerenommeerde sprekers ontvangen: hoogleraren, onderzoekers en praktijkmensen met recht van spreken, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of soms internationale allure. De serie Onderwijsavonden in Driebergen heeft daardoor een reputatie opgebouwd. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar theater Maitland op landgoed De Horst. Sprekers boden ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie, dan wel stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe, verdiepende inzichten te voorzien.

  Kaarten en passe-partout
  U kunt losse kaarten bestellen of een passe-partoutkaart aanschaffen voor alle zeven avonden, Gelet op de animo, die almaar toeneemt, is dat geen slecht idee. De Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 195 euro. Wie tenminste zes van de zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 14 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen.

  Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

  Geen live-streaming of videoregistatie
  Van de Onderwijsavonden in de voorbije jaren zijn videoregistraties en samenvattingen te zien achter deze link. Door een gebrek aan kijkers – ook met betrekking tot live-streaming – heeft NIVOZ besloten om die activiteit te stoppen. Wel worden er geluidsopnames en verslagen gemaakt.

  Alle Onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk.

  .

  De data en de sprekers voor komend schooljaar zijn:

  Woensdag 6 september 2017: Désanne van Brederode
  Handle with care. Over de schoonheid van breekbaarheid en (on)maakbaarheid.
  Nederlandse schrijfster, filosofe en opiniemaakster (in kranten, radio en tv). Van Brederode (1970) spreekt vaak over levensbeschouwelijke thema’s. In 2007 won ze de Gerard Walschap-Prijs. Meer informatie achter deze link.

  Donderdag 5 oktober 2017: Iliass El Hadioui
  Gelijke kansen in ‘superdiverse’ klassen
  Over de gevoelige vraag naar de volwassenheid van een schoolcultuur

  Wetenschappelijk docent aan de opleiding pedagogiek en onderwijskunde aan de Erasmus Universiteit. Socioloog El Hadioui (1983) doet promotieonderzoek naar de relatie tussen gepercipieerde sociale uitsluiting en identificatie met Rotterdam en Nederland onder Rotterdamse schoolgaande jongeren. Auteur van het boek ‘Hoe de straat de school binnendringt’ en programmaleider van het project ‘De Transformatieve School’. Meer informatie achter deze link.

  Woensdag 15 november 2017: Hans Boutellier
  Waardenvol opvoeden in een improvisatiemaatschappij
  Wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut. Sinds 2016 is Boutellier (1953) deeltijd hoogleraar Veiligheid en Veerkracht aan de Vrije Universiteit (faculteit sociale wetenschappen). Hij bekleedt daar de bijzondere leerstoel Veiligheid en burgerschap.
  Meer informatie achter deze link.


  Donderdag 11 januari 2018: Joep Dohmen
  Bildung in het onderwijs

  Lector Bildung aan het centrum voor Humanistische Vorming (HVO). Dohmen (1949) is emeritus hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht. Meer informatie achter deze link.

   

  Woensdag 7 maart 2018: Jan Derksen
  Een bijdrage van het onderwijs aan de preventie van psychische aandoeningen: feit of fictie?

  Na zijn studie klinische psychologie is Derksen (1953) verbonden aan de Radboud Universiteit, thans als universitair hoofddocent. Al bijna 20 jaar is hij ook hoogleraar aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast heeft hij een eigen privé-psychologenpraktijk en schrijft hij in een aantal landelijke kranten. Meer informatie achter deze link.

  Donderdag 12 april 2018: Arjen Wals
  Duurzaam ontplooien in een on-duurzame wereld – toekomstbestendig onderwijs in tijden van crises

  Arjen Wals (1965) is hoogleraar en UNESCO Chair op het terrein van leren voor duurzaamheid aan de Wageningen Universiteit en de Universiteit van Gotenburg in Zweden. ZHij beschouwt duurzaamheid als een katalysator van onderwijsvernieuwing. Meer informatie achter deze link.

  Woensdag 6 juni 2018: Gert Biesta en Luc Stevens
  Volwassenheid gewogen: Onderwijs op menselijke maat’

  NIVOZ-leerstoelhouder ‘Pedagogische dimensies’ aan de Universiteit van Humanistiek, tevens hoogleraar Educatie aan de Brunel Universiteit London. Biesta (1957) is sinds 2015 geassocieerd lid van de Onderwijsraad in Nederland. Luc Stevens (1941) is founding father van stichting NIVOZ en emeritus hoogleraar orthorpedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Meer informatie achter deze link.

  Inleidend blog van Geert Bors: Waarom zou je volwassen worden?

  Volwassenheid

  Het motief van komend jaarprogramma is de pedagogische opdracht die in scholen en opleidingen, meer of minder bewust, wordt gerealiseerd. Deze opdracht wordt op verschillende manieren verwoord. Als persoonsvorming, bijvoorbeeld (zie het advies Onderwijs2032). Of als subjectificatie – naast socialisatie en kwalificatie (zie het werk van Gert Biesta). Hoe ook verwoord, voor een antwoord op de waartoe-vraag in onderwijs en opvoeding zijn er oriëntaties nodig.

  Een heel gebruikelijk antwoord op de vraag naar de pedagogische opdracht is: volwassenheid. Biesta heeft de betekenis van dit begrip nader gedetermineerd als het onderscheid weten tussen gewenst of te wensen enerzijds – en wenselijk anderzijds. Wij willen dit fundamentele onderscheid in ons jaarprogramma nader richting en inhoud geven. Volwassenheid verwijst naar een bepaalde kwaliteit van inzicht in en praktijk van omgang met jezelf, de ander en je omgeving. Om die kwaliteit zal het gaan.

  De waartoe-vraag – met als voorlopig houvast dus het begrip volwassenheid – is als jaarthema gekozen, omdat het voor leraren/docenten, schoolleiders en andere betrokkenen een ingang biedt voor hun reflectie op de vraag naar hun pedagogische opdracht en de aard van de begeleiding van hun leerlingen en studenten.  Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie