profiel

Nickel van der Vorm


Nickel van der Vorm
Bekijk mijn profiel

agenda
  twitter

  Kruimeltjes van aandachtige betrokkenheid: ‘Ze overrompelt me enigszins met haar waterval aan enthousiasme en vriendelijkheid’ nivoz.nl/nl/kruimeltjes…

  Ongeveer 5 uur geleden op NIVOZ-platform hetkind's Twitter via Hootsuite Inc.

  facebook
  Financiële verantwoording

  Hetkind is een initiatief van het NIVOZ, een Stichting zonder winst oogmerk. Alle opbrengsten worden gebruikt om de doelstelling te verwezenlijken. Om een onderwijsklimaat te realiseren waarin elk kind kan laten zien wat het kan en zich kan ontwikkelen tot wat het is. We doen dit door te inspireren, te verbinden en te legitimeren. Het NIVOZ heeft een bij de belastingdienst erkende ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Naast een uiterst kleine groep vaste medewerkers, steunt de organisatie op een grote groep freelancers en vrijwilligers.

  NIVOZ (en daarmee ook hetkind) voorziet voor een steeds groter deel in haar eigen middelen, maar is ook nog afhankelijk van private fondsen die het belang van de organisatie inzien en bereid zijn structureel bij te dragen. Het donateurschap speelt hierin een belangrijke rol. Natuurlijk omdat hiermee financiële middelen beschikbaar komen, maar misschien nog wel belangrijker dat hiermee wordt aangetoond dat het platform van hetkind (als een van de initiatieven van NIVOZ) ook door het onderwijsveld zelf gedragen worden!  Dit is een belangrijk signaal ter onderstreping van de het belang en helpt ook weer bij de overige fondsenwerving.

  De middelen die beschikbaar komen uit het donateurschap worden ingezet voor de activiteiten van hetkind. Daar waar we proberen onze fysieke activiteiten (onderwijsavonden, uitgeven van boeken, etc.) minimaal kostendekkend te houden, is dat nog lang niet mogelijk voor het runnen van de website en de activiteiten gericht op het verder bekend maken van het gedachtengoed.

  U draagt als donateur – met 50 euro per jaar – daar dus direct aan bij!

  www.nivoz.nl

   

  Om u beter van dienst te zijn, maakt hetkind.org gebruik van cookies » Meer informatie